კონფიდენციალურობა

თქვენი პერსონალური მონაცემები გამოყენებული იქნება მხოლოდ შეკვეთის დასამუშავებლად და მომსახურების გასაუმჯობესებლად.

კომპანია პასუხისმგებლობას იღებს პირადი მონაცემების მესამე პირისთვის გადაცემისგან მომხმარებლის დაზღვევაზე.

გაითვალისწინეთ, რომ პაროლზე არ გვაქვს წვდომა, ასევე ჩვენთან არ იყენებთ საბანკო/ საბარათე მონაცემებს, შესაბამისად, დაზღვეული ხართ ამ მონაცემების გასაჯაროვებისგან.

თქვენი კალათა

close